Welkom bij
Dokter Neuville

Huisarts voor jong en oud te Oostende.

Vanaf 1 januari 2019 werkt de dokter enkel nog op afspraak. U kunt zelf uw afspraak maken online of telefonisch.
Maak zelf online uw afspraak

Slider

Welkom bij dokter Neuville

Huisarts te Oostende
Dokter Neuville

Dokter Neuville

Huisarts

 

De dokter werkt enkel op afspraak.

Een aantal afspraken kunnen van op voorhand vastgelegd worden. De dag zelf komen ’s morgens ook een aantal extra plaatsen open voor dringende raadplegingen.

De afspraken om 8.15, enkel voor nuchtere bloedafnames, moeten steeds via het secretariaat aangevraagd worden. De voorschriftenraadplegingen blijven ongewijzigd op di van 19 tot 19.30 en op vrijdag van 17.30 tot 18 uur.

Elke tijdelijke wijziging wordt medegedeeld bij openen van de website.

Een afspraak maken bij de dokter

U kunt zelf heel eenvoudig een afspraak maken bij de huisarts

Telefonisch

Bel naar 059/51.10.34

Online

Selecteer een datum en uur, vul uw gegevens in, klaar! Zo eenvoudig is het.Medisch vertegenwoordiger

Bent u medisch vertegenwoordiger dan kunt u hier klikken om een afspraak te maken

Opgelet

Als alle plaatsen volboekt zijn en u hebt toch nog een dringend probleem, neem toch nog contact met het secretariaat

Indien u uw afspraak bij de huisarts niet kan nakomen, gelieve deze dan ook telefonisch tijdig te annuleren, zo geeft u iemand anders de kans om op dat moment te consulteren.

Indien u met 2 personen wenst te komen bij uw huisarts dokter Neuville, gelieve dan 2 opeenvolgende afspraken te maken !!

Voorschriftenraadpleging (geen nieuwe problemen) op dinsdag van 19 tot 19.30 uur en op vrijdag van 17.30 tot 18 uur

Huisbezoeken door dokter Neuville

Geen huisbezoeken meer vanaf 1 september 2022

Vanaf 1 september 2022 geldt als maximum toegelaten snelheid in bijna heel Oostende 30 km/uur. Het stadsbestuur hoopt met deze maatregel de leefbaarheid in de stad en de verkeersveiligheid te verbeteren. Iedere Oostendenaar kan dit alleen maar toejuichen.

Helaas worden verplaatsingen voor huisbezoeken daardoor te tijdrovend. Een mentaliteitswijziging van IEDEREEN dringt zich dan ook op en ook u als patiënt moet uw steentje bijdragen. Vanaf 1 september doe ik in regel GEEN huisbezoeken meer in ‘zone 30’-gebieden. Wie mij wil consulteren moet ZELF naar de praktijk komen. Dit kan met familie of buren, via vrienden, met mindermobielencentrale of per taxi. Wie toch een huisbezoek eist zal een ontradende ‘Oostendezone 30’ tegemoetkoming gevraagd worden van 15 euro bovenop het geconventioneerd tarief van een huisbezoek.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.

GMD

Uw Globaal Medisch Dossier

Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt.

Dit dossier bevat

  • gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis
  • sociale en administratieve gegevens
  • verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers
  • gegevens over de gevolgde behandelingen
  • gegevens over genomen medicatie
  • vaccinaties

Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met elkaar.

Voor het bijhouden van Uw GMD voorziet het RIZIV een vergoeding die door de arts rechtstreeks met het ziekenfonds wordt verrekend. Vanaf dan geniet u van 30 % vermindering op het remgeld voor de consultaties. Ook de avondtoeslag (4 euro) voor de raadplegingen wordt dan volledig terugbetaald.

Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts. Pas het volgende kalenderjaar betaalt u dan de GMD-bijdrage aan deze arts.

De wachtdiensten

Wachtdiensten van Oostende en Bredene

Tijdens het week-end en op feestdagen kan voor dringend medische hulp steeds een beroep doen op de wachtdienst. Deze kunt U bereiken op het nr. 1733

Ook in de week is er mogelijkheid om beroep te doen op de wachtdienst 's nachts tussen 19 en 7 uur.

Bel 112 bij levensbedreigende situaties.

Huisartsen Oostende-Bredene

Tandarts van wacht

059/ 51 02 02
www.tandarts.be

Duikers

Uw huisarts is een erkende duikerarts

Zoals de foto’s in de wachtkamer misschien doen vermoeden is uw huisarts een fan van diepzeeduiken. Dit niet alleen op vlak van de beoefening van de sport (zie www.sdto.be), maar ook qua interesse in alles wat met duiken en geneeskunde te maken heeft.

Uw huisarts is erkend als duikerarts.

In dit kader bied dr. Neuville aan duikers de kans een degelijk en relevant duikonderzoek te ondergaan. Dit omvat naast een uitgebreide bevraging ook een volledig klinisch onderzoek met oa. nazicht van hart en longen (met evtl. ECG en spirometrie), neurologisch onderzoek, audio en tympanometrie,…

Voor verdere inlichtingen hierover kunt U dr. Neuville bereiken via het secretariaat.

Maak een afspraak voor een duikonderzoek

Contact en wegwijs

Adres en contactgegevens van uw huisarts

Adres

Huisarts dokter Neuville Philippe
Nieuwpoortsesteenweg 721
8400 Oostende

Contact

Bel naar 059/51.10.34

Opgelet: Consultatie houden over de telefoon is geen standaard praktijk. Een goede inschatting maken van een probleem kan moeilijk over de telefoon… de hoorn heeft geen ogen !

De dokter spreken

Opvragen van resultaten kan op het nummer 059 51 10 34 op volgende dagen:

  • Dinsdag van 18 tot 19 uur
  • Woensdag van 9 tot 10 uur
  • Vrijdag van 17 tot 18 uur

Op vraag kan een copy van de laboresultaten klaargelegd worden in de communicatiebox buiten.

Dringende vragen kunnen door het secretariaat doorgegeven worden.