Dokter Neuville Huisarts te Oostende


059 51 10 34 Maak zelf uw afspraak

Welkom bij dokter Neuville


Dokter Neuville, uw huisarts in Oostende

Overzicht raadplegingen


 • Maandag 
  Vrije consultatie van 8:30h tot 10:00h 
  Op afspraak van 18:00h tot 19:00h
 • Dinsdag 
  Op afspraak van 8:20h tot 9:30h 
  Op afspraak van 18:00h tot 19:30h
 • Woensdag 
  Vrije consultatie van 8:30h tot 10:00h 
  Op afspraak van 18:00h tot 19:00h
 • Donderdag 
  Op afspraak van 8:30h tot 9:30h 
  Op afspraak van 18:00h tot 19:00h
 • Vrijdag 
  Vrije consultatie van 8:30h tot 10:00h 
  Op afspraak van 18:00h tot 19:00h

Maak zelf uw afspraak bij de dokter


Er zijn twee manieren om een afspraak te maken:

bel naar 059 80 29 61 OF Maak zelf uw afspraak

Let wel : als alle plaatsen volboekt zij en U hebt toch nog een dringend probleem , neem toch nog contact met het secretariaat

Indien u uw afspraak bij de huisarts niet kan nakomen, gelieve deze dan ook (telefonisch of via het internet) tijdig te annuleren, zo geeft u iemand anders de kans om op dat moment te consulteren.

Indien u met 2 personen wenst te komen bij uw huisarts dokter Neuville, gelieve dan 2 opeenvolgende afspraken te maken !!

Voorschriftenraadpleging ( geen nieuwe problemen) op dinsdag van 20 tot 20.30 uur en op vrijdag van 17.30 tot 18 uur

Uw dokter aan huis


Huisbezoeken moeten telefonisch aangevraagd worden (059/511034), bij voorkeur voor 11.00 uur ''s ochtends.

Binnen de praktijk zijn de omstandigheden voor onderzoek en behandeling ideaal. Daarom raad ik u aan om indien mogelijk op consultatie te komen. Op de raadpleging wordt u sneller en efficiënter gediend.

Wanneer u echt niet in staat bent om naar de praktijk te komen omdat u zich moeilijk of niet kan verplaatsen (hoogbejaarden, ernstig zieken, ....), kan u steeds een huisbezoek aanvragen.

Hou bij het aanvragen van een huisbezoek rekening met het feit dat huisbezoeken in een stad zeer tijdrovend zijn ( opstopping, werken, parkeerproblemen,…) en dat de dokter veelal niet kan voorspellen wanneer hij tijdens de dag kan langskomen. Dit hangt immers af van de drukte op de raadpleging en van de geografische spreiding van de andere aangevraagde onderzoeken.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.

Uw Globaal Medisch Dossier


Uw Globaal Medisch Dossier (GMD) Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt.

Dit dossier bevat:


gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis
sociale en administratieve gegevens
verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers
gegevens over de gevolgde behandelingen
gegevens over genomen medicatie
vaccinaties
Op basis van dit dossier heeft de arts een totaalbeeld over uw gezondheidstoestand en kan hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met elkaar.

Voor het bijhouden van Uw GMD voorziet het RIZIV een vergoeding. Deze kunt u rechtstreeks betalen aan uw huisarts. U krijgt dan dit bedrag integraal van het ziekenfonds terugbetaald. Vanaf dan geniet u van 30 % vermindering op het remgeld voor de consultaties. Ook de avondtoeslag (2 euro) voor de raadplegingen wordt dan volledig terugbetaald.

Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts. Pas het volgende kalenderjaar betaalt u dan de GMD-bijdrage aan deze arts.

Indien u 75 jaar of ouder bent of indien u chronisch ziek bent (uw ziekenfonds bepaalt dit aan de hand van wettelijke criteria), geniet u ook van 30% vermindering op het remgeld tijdens een normaal huisbezoek.

De wachtdiensten


De wachtdiensten van Oostende en Bredene

Tijdens het week-end en op feestdagen kan voor dringend medische hulp steeds een beroep doen op de wachtdienst. Deze kunt U bereiken op het nr. 059 / 70 97 98.

Ook in de week is er mogelijkheid om beroep te doen op de wachtdienst ''s nachts tussen 19 en 7 uur.

Bel 112 bij levensbedreigende situaties.

Wachtdiensten :

Wenst u de dokter te spreken?


Telefonisch contact

Opvragen van resultaten kan op het nummer 059 51 10 34 op volgende dagen:

 • Dinsdag van 18 tot 19 uur
 • Woendsdag van 9 tot 10 uur
 • Vrijdag van 18 tot 19 uur

Op vraag kan een copy van de laboresultaten klaargelegd worden in de communicatiebox buiten.

 Dringende vragen kunnen door het secretariaat doorgegeven worden.

Consultatie houden over de telefoon is echter niet mogelijk. Een goede inschatting maken van een probleem kan niet over de telefoon… de hoorn heeft geen ogen ! Bovendien blijkt dit soms aanleiding te geven tot verkeerde inschatting en telefonisch consulteren wordt door de Orde der Geneesheren (terecht) verboden.

Adresgegevens:

Nieuwpoortsesteenweg 721
8400 Oostende
T: 059 51 10 34

Dokter Neuville - Arts en duiker


Zoals de foto’s in de wachtkamer misschien doen vermoeden is Uw huisarts een fan van diepzeeduiken. Dit niet alleen op vlak van de beoefening van de sport ( zie www.sdto.be), maar ook qua interesse in alles wat met duiken en geneeskunde te maken heeft.

In dit kader bied dr. Neuville aan duikers de kans een degelijk en relevant duikonderzoek te ondergaan. Dit omvat naast een uitgebreide bevraging ook een volledig klinisch onderzoek met oa. Nazicht van hart en longen (met evtl. ECG en spirometrie), neurologisch onderzoek, audio en tympanometrie,…

Voor verdere inlichtingen hierover kunt U dr. Neuville bereiken op het nr. 059 / 51 10 34 na 20.00 uur.

Contacteer ons


Dokter Neuville - Huisarts te Oostende

Dokter Neuville
Nieuwpoortsesteenweg 721
8400 Oostende

Op GoogleMaps


Nieuws
Copyright © 2017 | Dokter Neuville